کمیته علمی

تعداد بازدید:۷۳۴

دبیر علمی


دکتر مسعود آذربایجانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

دبیر اجرایی


سید محمدامین حسینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اعضای کمیته علمی داخلی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

آیت الله غروی راد

رئیس پژوهشکده علوم رفتاری

روان شناسی

2

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

عضو هیات علمی

روان شناسی

3

دکتر مسعود جان بزرگی

عضو هیات علمی

روان شناسی

4

حجت الاسلام دکتر محمدرضا سالاری فر

عضو هیات علمی

روان شناسی

5

حجت الاسلام دکتر محمد کاویانی

عضو هیات علمی

روان شناسی

6

حجت الاسلام دکتر علی شیروانی

عضو هیات علمی

فاسفه و کلام

7

دکتر محمد فتحعلیخانی

عضو هیات علمی

فلسفه و کلام

8

دکتر حسینعلی شیدانشید

عضو هیات علمی

فلسفه و کلام 

9

دکتر حسین بستان

عضو هیات علمی

جامعه شناسی 

10

دکتر مجید کافی

عضو هیات علمی

جامعه شناسی 

11

حجت الاسلام دکتر محمد داوری

عضو هیات علمی

جامعه شناسی 

اعضای کمیته علمی بیرونی

ردیف

نانم و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

دکتر قاسم کاکایی

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

فاسفه و کلام

2

دکتر سید احمد غفاری قره باغ

عضو هیات علمی موسسه حکمت و فلسفه

فلسفه و کلام

3

محمد جعفری

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی

فاسفه و کلام

4

دکتر علیرضا شجاعی زند

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

جامعه شناسی 

5

دکتر حسن بشیر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه شناسی 

6

حجت الاسلام دکتر رحیم نارویی

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی

روان شناسی

7

دکتر حسن خیری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه شناسی 

8

دکتر علی فتحی آشتیانی

عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله

روان شناسی

9 دکتر فرامرز سهرابی عضو هیات علمی  دانشگاه علامه طباطبایی روانشناسی

اعضای کمیته علمی خارجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

پروفسور دکتر برایان اس. ترنر

عضو هیات علمی

جامعه شناسی 

2

پرفسور پارگامنت

عضو هیات علمی

روان شناسی

3

پروفسور دکتر هارولد کوئینگ

عضو هیات علمی

روان شناسی

پروفسور اکبر حسین دانشگاه اَلیگر هندوستان  روان‌شناسی
پروفسور نوید اقبال دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو هندوستان  روان‌شناسی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۹