تاریخ های مهم

تعداد بازدید:۷۱۱

مهلت ارسال چکیده  مقالات: 30/11/1399

 


مهلت ارسال اصل مقالات: 20/01/1400


زمان برگزاری کنفرانس: 29/02/1400

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۹